Städning och tvättstuga
Jokarjo Homes arbetar för att hålla hyrorna så låga som möjligt men med bibehållen hög kvalitet!

Ett välstädat boende är viktigt för alla och de gemensamma ytorna städas dagligen men rummen städas av hyresgästen.

I den gemensamma tvättstugan finns gott om tvättmaskiner och du bokar själv din tid i det gemensamma schemat!

Tvättmedel och sköljmedel står hyresgästen själv för. 

Ordningsregler för samtliga boende
 
Alla som hyr boende är skyldiga att följa de regler som gäller enligt hyresavtalet och hyreslagen.

Alla hyresgäster som hyr boende av Jokarjo AB förbinder sig även att efterleva ett antal viktiga regler för att våra boenden ska vara trivsamma, trygga och lugna. 

Om någon av dessa regler inte efterföljs kan det leda till Omgående uppsägning av hyreskontraktet!

Våra boenden har nolltollerans avseende droger som ej får förekomma i lokalerna. Varken i gemensamma utrymmen eller i boenderummen, oavsett om du är myndig eller ej. Vid misstanke om nyttjande av droger görs en polisanmälan.
 
Nycklar.
Nycklar kvitteras ut vid inflytt. Vid borttappade nyckler tillkommer en ersättningskostnad.
 
Brandlarm.

Brandlarmet i fastigheten är direkt kopplad till räddningstjänsten.  Kostnad för utryckning av räddningstjänst kan komma att debiteras hyresgästen om orsaken till brandlarm tex beror på att hyresgäst eller dess gäster rökt inomhus eller lagat mat på rummen, eller om barn utom föräldrars uppsikt avsiktligt startat larmet.
 
Rökning
Rökning är totalt förbjudet i samtliga lokaler, inne i anläggningen och på rummen. Rökning kan resultera i uppsägning av hyreskontraktet samt en saneringskostnad.  Rökning får endast ske utomhus på anvisad plats.

Förbrukningsmaterial som glödlampor, städmaterial, tvättmedel, schampo, sängkläder, täcken, kuddar m.m. bekostas av hyresgästen.  

Husdjur är inte tillåtet. Om du har ett husdjur behöver du ansöka efter våra boende rum där husdjur är tillåtna.